Artikel

Video: Experiment Marnixstraat

Op deze plek, naast een pand met blinde zijmuur wordt veel (grof) afval gedumpt en afvalzakken bijgeplaatst naast de ondergrondse container.
Het doel van dit experiment is dat afval op de juiste wijze wordt aangeboden.

De betreffende locatie is opgeknapt. En om de anonimiteit van de plek te verminderen, is gekozen voor een fotocompilatie van kijkende buurtbewoners op de gevel van het gebouw. De aanname is dat het feit ‘dat men bekeken wordt’ van invloed is op het plaatsen van afval.

Er hebben metingen plaatsgevonden en de resultaten daarvan zijn geanalyseerd. De eerste uitkomsten laten een vermindering van bijplaatsingen zien, maar de locatie verdient nog aanvullende aandacht. Daarom wordt eind 2017 nog kwalitatief onderzoek gedaan en wordt een aanvullende kleine interventie gedaan.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: source: Wikipedia Commons

Media