Artikel

Clusterstrategie Creatieve Industrie 2014-2020

Naar een Europese toppositie door demonstreerbaar leidend te zijn in innovatief en creatief vermogen

De creatieve industrie is een belangrijk onderdeel van de economie in de metropoolregio Amsterdam (MRA) en levert 5% (€4,3 miljard) van de toegevoegde waarde en 5% (ruim 90.000) van de banen in de regio. Tevens is de creatieve industrie door spill-over effecten een belangrijke drijver voor innovatie in andere delen van de economie.

Echter, de creatieve industrie staat op dit moment onder forse druk, voor een groot deel door toenemende concurrentie van steden en regio’s in heel Europa die net als Amsterdam de ambitie hebben een creatieve hub te worden. Als de huidige trend doorzet zal de creatieve sector in onze regio ongeveer €1 miljard aan toegevoegde waarde en 10.000 banen inleveren tussen 2012 en 2019.

Deze clusterstrategie 2014-2020 heeft als ambitie om de daling in 2018 en 2020 om te buigen naar groei.
Op basis van een SWOT analyse is in kaart gebracht wat verbeterd moet worden en wat we kunnen versnellen. Daarnaast heeft het cluster de volgende ambitie geformuleerd:

De creatieve industrie opschalen en in een centrale positie brengen als innovatie-motor van andere sectoren om een internationaal leidende positie in te nemen.

Om deze ambitie te realiseren, is een heldere focus vereist. In de komende periode zal het cluster zich voornamelijk richten op de sectoren digitale media en creatieve zakelijk dienstverlening (fashion, creatieve bureaus, design). Beide subsectoren zijn hoog innovatief en zorgen voor een sterk spill-over effect op andere sectoren. De aandacht binnen deze twee sectoren zal liggen op de groeiers, bedrijven die ook de ambitie en financiële slagkracht hebben om internationaal te opereren.

Er wordt ingezet op de volgende 4 thema’s:

 • Stimuleren van cross-overs met andere sectoren;
 • Creëren van duurzame (inter)nationale verbindingen;
 • Faciliteren bij toegang tot financiering;
 • Aantrekken en binden van talent;

Belangrijke acties voor de komende periode van 2 jaar:

 1. Mapping en (internationale) promotie van het creatieve ecosysteem in de MRA;
 2. Matchmaking voor aanvragen binnen Horizon 2020 en CLICKNL instrumenten verbeteren tbv cofinanciering en opschaling;
 3. Matchmaking (strategisch) opdrachtgeverschap;
 4. Toegang tot kapitaal (oa bancaire sector) bevorderen voor groeiers door middel van workshops;
 5. Lifelong learning traject intensiveren;
 6. Verbinding intensiveren met Amsterdam Metropolitan Solutions;
 7. Bevorderen samenwerking tussen kennisinstellingen op het gebied van ondernemerschap en grand challenges;
 8. Organisatie van 4 verdiepende sessies voor creatief MKB naar aanleiding van de 4 in deze
  strategie benoemde thema’s;

 

Bron: Clusterstrategie Creatieve Industrie 2014-2020 (Amsterdam Economic Board, Oktober 2014)

Amsterdam Economic Board
www.amsterdameconomicboard.com

Clustermanagers Creatieve Industrie:
Mike Shulmeister: m. shulmeister@amecboard.com
Dominique van Ratingen: d.vanratingen@amecboard.com

Media

Documenten