Artikel

Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Om de zwakke positie van mensen op de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector te verbeteren, is er een breed pakket aan maatregelen nodig. In een gezamenlijk advies komen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur daarom met concrete voorstellen om het verdienvermogen in de sector te vergroten, de inkomenszekerheid te verbeteren, scholing te bevorderen en het overleg tussen werkgevers en de vakbeweging te versterken.

Advies 2017/07: 21 april 2017 (Commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele sector)

Bron: website SER

Media

Documenten