Artikel

Gebiedsplan Bijlmer Centrum 2019

+ Verbeteren van de kansen voor de jeugd om zich te ontwikkelen
+ Armoede verminderen: meer mensen aan het werk met een stabiel inkomen
+ Woonklimaat verbeteren: er is plek en ruimte voor iedereen
+ Verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid
+ Verbeteren van participatie en de sociale cohesie
+ Verbeteren van de buurteconomie
+ Verbeteren van het aanbod van kunst en cultuur
+ Stimuleren van duurzaam ondernemen

800 gesprekken

In 2018 is er nog een schepje bovenop gedaan. In juni vorig jaar zijn tientallen medewerkers van het stadsdeel, actieve bewoners en maatschappelijke partners op straat met bewoners in gesprek gegaan. De interviewers bezochten ook kerken, buurthuizen en andere plekken waar bewoners en ondernemers samenkomen. Er zijn meer dan 800 gesprekken gevoerd. Ook werden buurtwandelingen georganiseerd waar bewoners konden laten zien wat er beter moet.

Bron: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/gebiedsgericht/gebiedsplannen-2019/gebiedsplannen-0/bijlmer-centrum/

Media

Documenten