Artikel

Verborgen armoede in Nederland

Een kwantitatief onderzoek naar de omvang, kenmerken, locaties en dynamiek van verborgen armen

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat er Nederlanders zijn met lage inkomens die geen gebruik maken van ondersteuning vanuit de rijksoverheid of gemeente, terwijl ze daar wel recht op hebben. Volgens het Nibud is dit voor huishoudens die een bruto-inkomen op minimumniveau ontvangen echter wel nodig, en het niet benutten van deze additionele inkomensbronnen leidt uiteindelijk regelmatig tot betalingsachterstanden en schulden, en (daarmee) tot allerlei andere problemen voor de betrokken huishoudens. In deze rapportage gaan we na wie deze ‘verborgen armen’ zijn; welke (groepen) armen maken geen aanspraak op ondersteuning?

W.S. Conen (2023). Verborgen armoede in Nederland. Een kwantitatief onderzoek naar de omvang,
kenmerken, locaties en dynamiek van verborgen armen, AIAS-HSI Working Paper 11. Amsterdam:
AIAS-HSI

Afbeelding credits

Header afbeelding: blue banner.jpg

Media

Documenten