Artikel

URBANITE

2020 - 2023: Dit project gaat over onderzoek naar hoe burgers kunnen participeren in het vormgeven van de Amsterdamse benadering van mobiliteit en data.

URBANITE analyseert de impact, het vertrouwen en de houding van ambtenaren, burgers en andere belanghebbenden met betrekking tot de integratie van vernieuwende technologieën. URBANITE kijkt naar de rol van nieuwe technologieën zoals AI, DSS, big data-analyse en voorspellende algoritmen in een op data gebaseerd besluitvormingsproces.

Supporting the decision-making in URBAN transformation with the use of dIsruptive Technologies  

 • WIE: Gemeente Amsterdam, Waag Futurelab, Tecnalia, Alma Digit, Municipality of Messina ENGINEERING, Forum Virium Helsinki, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung, Institut Jozef Stefan, Municipality of Bilbao, Asociacion Cluster de Movilidad y Logistica de Euskadi  
 • WAAR: Amsterdam, Bilbao, Helsinki en Messina. 
 • LOOPTIJD: 3 jaar, startdatum april 2020 
 • ROL AMSTERDAM: Amsterdam is partner in dit project   
 • TOTAALBUDGET: 3,954,062 
 • HOEVEEL VOOR AMSTERDAM: 207,687
 • SUBSIDIEPROGRAMMA: HORIZON2020 

Met URBANITE gaat de gemeente Amsterdam verder met onderzoek naar hoe burgers kunnen participeren in het vormgeven van de Amsterdamse benadering van mobiliteit en data. Burgers, beleidsmakers en andere belanghebbenden zullen samen nieuwe methodes voor deze participatie creëren, zoals op commons gebaseerde benaderingen van datagovernance en een online toegankelijk data- en mobiliteitshub. 
 
URBANITE komt voort uit de behoefte aan een platform dat gegevens uit verschillende bronnen kan halen, samenvoegen en beheren. Het moet in staat zijn om kennis te verzamelen die helpt bij de besluitvormingsprocessen, het simuleren van oplossingen en het anticiperen op gedrag en onvoorziene gebeurtenissen. Bovendien kan een dergelijk intelligent platform samenwerking bevorderen tussen afdelingen door zuilen te doorbreken. 
 
URBANITE analyseert de integratie van technologieën zoals AI, DSS, big data-analyse en voorspellende algoritmen in een data-gestuurd besluitvormingsproces. Hiertoe zal het aanbevelingen, trajecten en toolkits (zowel ICT-gebaseerd zoals datamanagementplatform en DSS, als niet-ICT zoals co-creatieactiviteiten) voor ambtenaren en beleidsmakers bieden. De resultaten worden gevalideerd in vier echte use-cases: Amsterdam, Bilbao, Helsinki en Messina. 

Het project heeft de volgende belangrijkste resultaten behaald:  

 • Sociaal beleidslaboratoria (SoPoLab): een digitale co-creatieomgeving en een reeks benaderingen om samen beleidsrichtlijnen te ontwerpen en co-creëren met alle betrokken actoren. 
 • Data management platform: een platform dat de volledige gegevensverwerkingsketen ondersteunt, van verzameling en verwerking tot het gebruik van gegevens. 
 • Beslissingsondersteuningssysteem: krachtige analysetools die meerdere gegevensbronnen combineren met geavanceerde algoritmen, simulaties, aanbevelingen en geavanceerde visuele analyse. 
 • Aanbevelingen en trajecten: trajecten om overheidsinstanties richtlijnen te geven voor de adoptie van disruptieve technologieën en gegevens in hun beleidsvormingsprocessen. 

Het URBANITE platform is lokaal aangepast aan de specifieke behoeften, doelstellingen en vereisten van de pilot locaties:  

 • [Amsterdam] Een fietsvriendelijke stad: het verbeteren van het comfortniveau door het beheer van de "stromen" van fietsers in de stad en het voorkomen van fietsfiles en risicovolle (veiligheid gerelateerde) situaties, ook met behulp van participatieve methoden met bewoners.
 • [Helsinki] Het integreren van mobiliteitsgegevens in verkeersplanning: ervoor zorgen dat verkeersgegevens een onderdeel worden van het dagelijks leven van verkeers- en stedenbouwkundige planners, experts en ambtenaren. 
 • [Bilbao] Burgergerichte ruimtes: een analyse uitvoeren van de mogelijke effecten van een afname van verkeersbewegingen  van particuliere voertuigen, en tegelijkertijd bestaande uitdagingen oplossen zoals onvoldoende volume en kwaliteit van gegevens, het vertrouwen in methoden voor gegevensexploitatie en interoperabiliteit.
 • [Messina] Het opbouwen van een multimodale stad: mobiliteitsdiensten creëren die kunnen voldoen aan de behoeften van burgers, inwoners, forenzen en bezoekers, zodat ze optimaal kunnen bewegen in de stad. Mobiliteit optimaliseren en multimodale transportdiensten integreren voor de stad.

In de onderstaande video wordt het project toegelicht:

Bekijk deze video extern op: YouTube

Bron: Waag | Urbanite 

Bron: URBANITE H2020 project video - YouTube 

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: urbanite

Media

URBANITE H2020 project video