Artikel

ABCities

2018-2020 Het project ABCitiEs gaat over Area Based Collaborative Entrepreneurship, oftewel buurtgerichte samenwerkingsverbanden van ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen.

Een consortium van vijf Europese regio's, Manchester, Vilnius, Varaždin-Čakovec, Athene en Amsterdam, heeft gedurende de looptijd van het project beleid en een aantal gevallen van ‘area-based collectives’ in hun regio's geanalyseerd. Het onderzoek is uitgevoerd door partners van universiteiten, in nauwe samenwerking met gemeenten en lokale stakeholders. Doel van het onderzoek binnen het project is om de overheid in staat te stellen om lokale ondernemerscollectieven (blijvend) tot bloei te helpen.

AREA BASED COLLABORATIVE ENTREPRENEURSHIP IN CITIES

  • WIE: Gemeente Amsterdam. HvA (coördinator), Mykolas Romeris University, Sunrise Valley Science and Technology Park, The Manchester Metropolitan University, Manchester City Council, University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, The City of Varaždin, The City of Čakovec, Harokopio University, Athens municipality 
  • WAAR: Amsterdam, Vilnius, Athena, Manchester en Varazdin-Cakovic 
  • LOOPTIJD: 2 jaar 01 juni 2018  
  • ROL AMSTERDAM: Amsterdam is partner in dit project  
  • TOTAALBUDGET: 1,596,561 
  • HOEVEEL VOOR AMSTERDAM: 161.805 
  • SUBSIDIEPROGRAMMA: Interreg Europe

In Europese steden bundelen lokale ondernemers steeds vaker hun krachten op nieuwe manieren door collectieven te vormen om economische groei en innovatie te stimuleren en een aantrekkelijker ondernemersklimaat te creëren. Area Based Collaborative Entrepreneurship (ABCE) betekent dat ondernemers samenwerken door te investeren in faciliteiten, gezamenlijk hun stadsdeel te promoten, gedeelde openbare ruimte te verbeteren, enzovoort. De waarde van dergelijke collectieven wordt steeds meer erkend door lokale overheden, en beleidsmaatregelen om deze initiatieven te stimuleren worden daardoor vaker ontwikkeld. Een groot voordeel van ABCE is dat de deelnemende lokale ondernemers en bedrijven vaak sterk verbonden zijn met hun buurt. Hierdoor worden de leefbaarheid van de buurt en de sociale banden tussen lokale belanghebbenden versterkt. 

In Amsterdam werden er aan de hand van vier case studies aanbevelingen gedaan. De case studies waren: Plein '40-'45, Ik geef om de Jan Eef, Noorderpark Onderneemt en de Knowledge Mile. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen uit het ABCities project zijn:

1. Om te zorgen dat ABCE lokaal een succes wordt, is het belangrijk om ondersteuning en toegang tot intermediaries te faciliteren vanuit de overheid en/of gemeente. Een concrete manier om dit te doen is via de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).
2. Toegang tot financiering of subsidies voor ABCEs is een terugkerende uitdaging. Een van de uitkomsten van ABCities is daarom om ABCEs toegang te geven tot langdurige subsidies, zodat de positieve effecten gewaarborgd worden. 
3. Het kan een uitdaging zijn om de effecten van een ABCE inzichtelijk te maken. Het is dus van belang om goede monitoring te doen, bijvoorbeeld via makkelijk toegankelijke dashboards met data. 
4. Omdat de effectiviteit van een ABCE aanpak sterk afhankelijk is van de lokale context, is het belangrijk dat de precieze invulling van de lokale ABCE hier gevoelig voor is. ABCEs zijn dus gebaat bij flexibele regelgeving en waarbij beleidsinstrumenten geleidelijk en experimenteel kunnen worden uitgeprobeerd. 

Meer informatie over het ABCities project in Amsterdam vind je in onderstaande bijlage:

ABCities Action Plan (EN)
 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: ABCities Banner