Ga naar: Collectie

Groen

Het Dossier Groen is een verzameling van relevant materiaal dat betrekking heeft op natuur en duurzaamheid in de metropoolregio Amsterdam. De redactie heeft binnen het dossier groen een thematische indeling gemaakt, de verschillende collecties vindt u hieronder. Onder het vergrootglas vindt u alle artikelen op openresearch die het keyword 'duurzaamheid' en/of 'natuur & milieu' bevatten.

Heeft u ook onderzoek, lopende projecten of materiaal wat hier moet staan? Stuur een mail naar de redactie: openresearch@amsterdam.nl