Participant

Redactie O&S

 • Public

  Datavisualisatie O&S

  Hieronder vind je alles over datavisualisatie bij Onderzoek en Statistiek…

  Read more about
 • Public

  Wat stemt Amsterdam?

  Dit dashboard met alle uitslagen sinds 1918 laat zien dat Amsterdam vaak…

  Read more about
 • Collection (5)

  O&S: Dashboards

  Public
  Read more about
 • Public

  Dashboard Metropoolregio

  Dit nieuwe dashboard toont een groot aantal cijfers over de Metropoolregio…

  Read more about
 • Public

  Mobiliteit in de MRA: verschillen in bereikbaarheid van banen en voorzieningen

  Read more about
 • Public

  Monitor fietstevredenheid 2023

  Fietsers in de gemeente Amsterdam geven hun rit gemiddeld een 7,3. Dit…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Verkeer

  Public
  Read more about
 • Public

  Verkeer in cijfers

  Amsterdam wordt steeds drukker. Inwoners, bezoekers en toeristen bewegen…

  Read more about
 • Public

  Criminele inmenging in de Amsterdamse amateursport

  Criminele inmenging komt niet vaak voor in de Amsterdamse amateursport

  Read more about
 • Public

  Sportmonitor 2022

  De sportmonitor 2022 bekijkt het aandeel Amsterdammers dat sport, hoe vaak…

  Read more about
 • Public

  Sport in Amsterdam

  Amsterdammers sporten meer dan het landelijk gemiddelde. Door corona…

  Read more about
 • Collection (4)

  O&S: Sport

  Public
  Read more about
 • Public

  Sportdeelname weer op niveau van vóór corona

  De sportdeelname van Amsterdammers ligt in april 2022 weer op het niveau…

  Read more about
 • Public

  Aanpak Amsterdamse Poort vervolgmeting

  In de Amsterdamse Poort in stadsdeel Zuidoost is sprake van complexe…

  Read more about
 • Public

  Monitor Warenmarkten 2022

  De kwaliteit van producten is de belangrijkste reden voor marktbezoek in…

  Read more about
 • Public

  Bezoekersprognose 2023-2025

  Deze Amsterdamse bezoekersprognose beschrijft de verwachte ontwikkeling…

  Read more about
 • Collection (4)

  O&S: Economie

  Public
  Read more about
 • Public

  Vacatures in Amsterdam 2023

  Bedrijven kampen met personeelstekorten. Ook zal op bepaalde sectoren de…

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Burgermonitor 2019

  Aan de vooravond van de coronacrisis stond Amsterdam er goed voor. De…

  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Burgermonitor 2021

  De Burgermonitor gaat in op het gedrag en de opvattingen van Amsterdammers…

  Read more about
 • Collection (3)

  Burgermonitor

  Public
  Read more about
 • Public

  Amsterdamse Burgermonitor 2021: Verschillen in beleving van de stad

  Het vertrouwen in de regering en de Tweede Kamer is tussen 2019 en 2021…

  Read more about
 • Public

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021

  De publicatie ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021’ bevat de…

  Read more about
 • Public

  Woningmarkt regio Amsterdam steeds verder uit balans

  De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Public

  Druk op woningmarkt MRA zet onverminderd door

  De MRA heeft een grote aantrekkingskracht op huishoudens uit binnen- en…

  Read more about
 • Public

  Onderzoeken impact corona

  Het symposium van OIS was gewijd aan de impact van corona op Amsterdam.

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Corona

  Public
  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam september en oktober 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Prognose bevolking 2024-2050

  Amsterdam blijft groeien, vooral door buitenlandse migratie. Na de…

  Read more about
 • Public

  Overlast

  Ervaren overlast heeft invloed op de leefbaarheid in een buurt en kan…

  Read more about
 • Public

  Waarom voelen veel bewoners in sommige buurten in Noord zich onveilig?

  Read more about
 • Public

  Monitor Sociale Veiligheid openbaar vervoer 2022

  De ervaren drukte en overlast in het OV, het aantal door vervoerders…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Veiligheidsbeleving

  Public
  Read more about
 • Public

  Huiselijk geweld Amsterdam-Amstelland

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft onderzocht in hoeverre…

  Read more about
 • Public

  Meer jongeren van 12-17 jaar verdacht van misdrijf

  In 2022 werd 2,4 procent van alle Amsterdamse jongeren in de leeftijd van…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Criminaliteit en slachtofferschap

  Public
  Read more about
 • Public

  Fysieke seksuele grensoverschrijding en ongewenste sexting

  Van de ruim 13.000 ondervraagde Amsterdammers werd 18 procent ooit weleens…

  Read more about
 • Public

  Enquête camera's openbare ruimte

  Steeds vaker wordt in de openbare ruimte gebruik gemaakt van camerabeelden.

  Read more about
 • Public

  Stoeptegel-interventie tegen straatdealers

  Straatdealers veroorzaken in de Amsterdamse binnenstad overlast en vallen…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Veiligheidsmaatregelen

  Public
  Read more about
 • Public

  Onderzoek cameratoezicht in Amsterdam 2023

  In Amsterdam worden alle gebieden waar cameratoezicht is ter handhaving…

  Read more about
 • Public

  Dataset Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA)

  Het Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) bevat kerncijfers op het niveau…

  Read more about
 • Public

  Gebiedsanalyses 2022

  Gebiedsanalyses zijn korte beschrijvingen van alle 25 gebieden in…

  Read more about
 • Public

  Dashboard kerncijfers

  Amsterdam telt zeven stadsdelen en één stadsgebied: Weesp. Daarnaast is de…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Gebieden

  Public
  Read more about
 • Public

  Monitor Groen 2022

  De gemeente zet in op groen dat bijdraagt aan opgaven op het gebied van…

  Read more about
 • Public

  De waarde van groen

  De stad wordt steeds voller en de druk op de openbare ruimte neemt toe.

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Groen

  Public
  Read more about
 • Public

  Groen in de stad in kaart

  Hoe groen is Amsterdam? Met de Monitor Groen brengen we in kaart hoeveel…

  Read more about
 • Public

  Mbo onderwijsloopbanen van verschillende groepen studenten en stagetekorten

  Read more about
 • Public

  Hoe verloopt de onderwijsloopbaan van een mbo-student in Amsterdam?

  Sinds een aantal jaar monitort Onderzoek en Statistiek (O&S) de…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Middelbaar beroepsonderwijs

  Public
  Read more about
 • Public

  Overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo

  Het niveau op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) sluit vaak aan bij het…

  Read more about
 • Public

  Factsheet schoolloopbaan en het stapelen van diploma’s op middelbare scholen

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Voortgezet onderwijs

  Public
  Read more about
 • Public

  Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2022/’23

  Het aantal leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs stijgt en…

  Read more about
 • Public

  Segregatiemonitor primair en voortgezet onderwijs 2022/’23

  Het aandeel leerlingen met hbo-/wo-opgeleide ouders blijft stijgen. Dat…

  Read more about
 • Public

  Leerlingenprognose basisonderwijs 2022/’23

  Het aantal leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs daalt en deze…

  Read more about
 • Public

  Lezen, taal en rekenen in groep 8

  In groep 8 maken leerlingen de centrale eindtoets waarin hun…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Primair onderwijs

  Public
  Read more about
 • Public

  Dataset Bevolkingsprognoses Amsterdam

  Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam

  Read more about
 • Collection (4)

  O&S: Bevolkingsprognose

  Public
  Read more about
 • Public

  Prognose bevolking 2023-2050

  Na het stagneren van de bevolkingsgroei in 2020 zien we in 2021 en 2022…

  Read more about
 • Public

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

  De Metropoolregio Amsterdam groeit en er is veel vraag naar woningen. De…

  Read more about
 • Public

  Staat van de Metropoolregio Amsterdam 2022

  In 2020 heeft de MRA de ‘Agenda voor een toekomstige en evenwichtige…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Metropoolregio Amsterdam

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Circulaire Economie

  Public
  Read more about
 • Public

  CO2-uitstoot in 2020, 2021 en 2022

  O&S brengt de CO2-uitstoot van de stad in kaart. Dit rapport bevat de…

  Read more about
 • Public

  CO2-uitstoot in 2019, 2020 en 2021

  Amsterdam wil de CO2-uitstoot op haar grondgebied tot 95 procent in 2050

  Read more about
 • Public

  Circulaire werkgelegenheid Amsterdam

  Om een circulaire economie te realiseren is er verandering nodig in alle…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Kunst & Cultuur

  Public
  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Veiligheidsindex

  Public
  Read more about
 • Public

  Veelvoorkomende criminaliteit neemt toe

  Uit de veiligheidsindexen die O&S berekent blijkt dat de geregistreerde…

  Read more about
 • Public

  Veiligheid in beeld

  Op deze pagina kunt u de sociale veiligheid van een wijk vergelijken met…

  Read more about
 • Public

  Dataset Cijfers Veiligheidsindex

  Met de veiligheidsindexen kan de sociale veiligheid van een wijk worden…

  Read more about
 • Public

  Bezoekersprognose 2023-2025

  In maart van 2023 is de nieuwe bezoekersprognose voor de periode 2023-2025…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Toerisme

  Public
  Read more about
 • Public

  Toerisme MRA 2022-2023

  Het rapport Toerisme MRA 2022-2023 beschrijft de ontwikkeling van de…

  Read more about
 • Public

  Toerisme in de Metropoolregio Amsterdam

  Onderzoek en Statistiek verzamelt en analyseert cijfers over het toerisme…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: De ecologische voetafdruk van de Amsterdammer

  Bijna 90 procent van de Amsterdammers maakt zich zorgen over de vervuiling…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Hoe groen is Amsterdam?

  Zestig procent van de publieke buitenruimte van Amsterdam is groen. We…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Wat beweegt de Amsterdammer?

  Amsterdammers vullen hun vrije tijd op verschillende manieren in

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Wie gaat er nog naar de markt?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Zicht op ondermijning

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Voetafdruk van de stad

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Op weg naar een miljoenenstad

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Over overlast - meldingen en meldingsbereidheid

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Achter de komma, cijfers die het nieuws niet haalden

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie Middelbare scholieren: diploma's en welzijn

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Stemmen en Scepsis in Amsterdam

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Wie winkelt er nog in Amsterdam?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Hoe veilig is de stad?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie Wonen in de MRA: hoe betaalbaar, haalbaar en leefbaar is het?

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie Armoede en schulden: Waar valt het kwartje?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Read more about
 • Collection (9)

  O&S: Archief

  Public
  Read more about
 • Public

  Schuldenmonitor 2023

  In 2022 heeft naar schatting 8 procent van de Amsterdammers problematische…

  Read more about
 • Public

  Armoedemonitor 2022

  De Amsterdamse Armoedemonitor beschrijft de ontwikkelingen op het gebied…

  Read more about
 • Collection (2)

  O&S: Armoede

  Public
  Read more about
 • Collection (15)

  O&S: Verkiezingen

  Public
  Read more about
 • Public

  Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2023

  GroenLinks-PvdA is in Amsterdam de winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: De Staat van de Stad publicatie 2023

  Terwijl het Amsterdam economisch voor de wind gaat, noemt in 2022 nog maar…

  Read more about
 • Collection (3)

  O&S: Vergrijzing

  Public
  Read more about
 • Collection (25)

  O&S: Lunchsessies

  Public
  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Amsterdammers in de kou?

  25 oktober 2022

  Read more about
 • Collection (28)

  Research & Statistics

  Public
  Read more about
 • Public

  Monitor: Minder winkels in Amsterdam

  Het aantal winkelvestigingen in Amsterdam is in vijf jaar (tussen 2017 en…

  Read more about
 • Public

  Nieuwe indeling naar wijken en buurten

  Op de dag dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt…

  Read more about
 • Public

  Amsterdam en Weesp samen meer dan 900.000 inwoners

  Vanaf 24 maart 2020 behoort vestingstad Weesp officieel tot de gemeente…

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam maart 2022

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Woningmarkt regio Amsterdam steeds verder uit balans

  De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt…

  Read more about
 • Public

  Draagvlakmeting opvang ongedocumenteerden Pieter Aertsz

  Wat vinden omwonenden van de ongedocumenteerdenopvang Pieter Aertsz en de…

  Read more about
 • Public

  Draagvlakmeting opvang ongedocumenteerden Gerard Dou

  Wat vinden omwonenden van de ongedocumenteerdenopvang Gerard Dou en de…

  Read more about
 • Public

  Draagvlakmeting opvang ongedocumenteerden Javaplantsoen

  Wat vinden omwonenden van de ongedocumenteerdenopvang Javaplantsoen en de…

  Read more about
 • Public

  Draagvlakmeting opvang ongedocumenteerden Leijenberghlaan

  Wat vinden omwonenden van de ongedocumenteerdenopvang Leijenberghlaan en…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie Materialen in de stad: Hoe circulair is onze economie?

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie: Metropoolregio Amsterdam - Welvaart en welzijn in balans?

  Read more about
 • Public

  Circulaire werkgelegenheid Amsterdam

  Om een circulaire economie te realiseren is er verandering nodig in alle…

  Read more about
 • Public

  The Circular Economy Monitor: An Outline

  The Circular Economy Monitor shows that actual material use in Amsterdam…

  Read more about
 • Public

  Wat stemt Amsterdam

  Onderzoek & Statistiek (O&S)

  Read more about
 • Public

  Peiling: GroenLinks nipt de grootste, grote winst Volt en JA21

  Als er nu verkiezingen voor de gemeenteraad worden gehouden, zou…

  Read more about
 • Public

  Peiling partijvoorkeuren gemeenteraadverkiezingen 2022

  Op 16 maart zijn er gemeenteraadverkiezingen. Op verzoek van Het Parool en…

  Read more about
 • Public

  Dossier: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

  De Metropoolregio Amsterdam groeit en er is veel vraag naar woningen. De…

  Read more about
 • Public

  Weer minder kans op betaalbare woning in regio Amsterdam

  De kans op een betaalbare woning in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is…

  Read more about
 • Public

  Dossier: Gebieden

  Amsterdam telt 7 stadsdelen, 22 gebieden, 99 wijken en 481 buurten. Waar…

  Read more about
 • Public

  Dossier: Armoede

  Onderzoek & Statistiek

  Read more about
 • Public

  Dossier: Bevolkingsprognose

  Verwacht wordt dat de bevolking tot 2050 blijft groeien, ondanks de…

  Read more about
 • Public

  Dossier: Voortgezet onderwijs

  Amsterdam telt ruim vierduizend middelbare scholieren, verdeeld over…

  Read more about
 • Public

  Dossier: Primair onderwijs

  Amsterdam telt ruim tweehonderd scholen in het primair onderwijs met meer…

  Read more about
 • Public

  Buurtenquête bouwproject Herenstaete

  In 2019 ging op de Herengracht het bouwproject ’Herenstaete’ van start. Om…

  Read more about
 • Public

  Gebied in beeld vernieuwd

  Op de website Gebied in beeld worden alle Amsterdamse stadsdelen, gebieden

  Read more about
 • Public

  Evaluatie centrale loting en matching voor middelbare scholen 2015-2020

  Read more about
 • Public

  Deelname van lage inkomensgezinnen aan de voorschool sterk gestegen

  Tussen 2018 en 2019 is het bereik van de voorschool in Amsterdam sterk…

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Economische kerncijfers Amsterdam september en oktober 2021

  Read more about
 • Public

  Achterstand bij minima in toegang digitale middelen

  In het licht van de meest recente editie van De Staat van de Stad…

  Read more about
 • Public

  Leerlingprognose 2020/'21: Daling basisonderwijs, stijging voortgezet onderwijs

  Read more about
 • Public

  Animatie: Nieuwbouw in Amsterdam

  Bekijk het verloop van bouwen in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Vernieuwde werkwijze bepaling eigendomsverhouding per 1-1-2021

  Link naar de publicatie

  Read more about
 • Public

  Wonen in Zuidoost 2020

  Download link naar publicatie

  Read more about
 • Public

  De Staat van de Stad Amsterdam XI: enorme impact van corona, voorzichtig herstel

  Read more about
 • Public

  Hoe onderzoeken we toerisme?

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) volgt de ontwikkelingen rond…

  Read more about
 • Public

  O&S Lunchsessie Onderwijs: Bepaalt je basisschooladvies je toekomst?

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Toerisme in Amsterdam

  Hoeveel toeristen kwamen er naar Amsterdam?

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam juli en augustus 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Animatie: Afval in Amsterdam

  Amsterdammers produceren minder afval, maar zetten het vaker naast de…

  Read more about
 • Public

  Tussenevaluatie van de Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs (VO) 2019/’20

  Read more about
 • Public

  Factsheet Bezoekers in Amsterdam, 2019-2020 en prognose 2021

  OIS presenteert hier de eerste berekening voor 2021 waarin de mogelijke…

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam mei en juni 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Professionals over seksuele grensoverschrijding en seksueel risicogedrag onder meisjes en jonge vrouwen in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam april en mei 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Leergroei Amsterdamse basisschoolleerlingen tijdens Covid-19

  Vanwege de Covid-19 pandemie zijn alle scholen twee keer gesloten geweest.

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam maart en april 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Rapport bezoekersaantallen Amsterdam 2018-2021

  De COVID-19 pandemie heeft de toeristische trends in 2020 wereldwijd…

  Read more about
 • Public

  Ontwikkeling armoede in coronatijd

  De coronacrisis raakt de economie hard. Dit onderzoek brengt in kaart wat…

  Read more about
 • Public

  Toerismerekeningen: Gemeente Amsterdam

  Het CBS rapport Toerismerekeningen Gemeente Amsterdam 2020 beschrijft de…

  Read more about
 • Public

  Read more about
 • Public

  Monitor Attracties MRA

  De monitor Attracties MRA geeft een overzicht van het aantal attracties en…

  Read more about
 • Public

  Archief en kaart historische onderzoeken ondergrond

  De ondergrond van Amsterdam zit vol verrassingen. Bij werkzaamheden in de…

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Economische kerncijfers Amsterdam januari en februari 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Animatie & factsheet: Armoede in Amsterdam

  Corona raakt de economie hard. Het aantal minimahuishoudens neemt toe. In…

  Read more about
 • Public

  Subsidie helpt volgens middelbare scholen bij verbetering schoolresultaten

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)

  De resultaten van het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’…

  Read more about
 • Public

  Corona en de economie

  Visual door Amsterdamnu en het Stedelijk Strategieteam

  Read more about
 • Public

  Schoolprestaties in Lockdown

  Visual door Amsterdamnu en het Stedelijk Strategieteam

  Read more about
 • Public

  Gestegen drugsgebruik

  Visual door Amsterdamnu en het Stedelijk Strategieteam

  Read more about
 • Public

  Seksuele grensoverschrijding in Amsterdam

  Visual door Amsterdamnu en het Stedelijk Strategieteam

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Verhuiskansen binnen Amsterdam

  De totale populatie vanuit het verhuizingenbestand van OIS van niet…

  Read more about
 • Public

  Factsheet: Economische kerncijfers Amsterdam december 2020 en januari 2021

  Read more about
 • Public

  Een jaar corona: wat was de impact van de eerste golf op Amsterdammers?

  Read more about
 • Public

  Amsterdam-Amstelland minder veilig in 2020

  In de regio Amsterdam-Amstelland is het in 2020 iets minder veilig dan het…

  Read more about
 • Public

  D66 veruit de grootste in Amsterdam

  De volledige Amsterdamse uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 is…

  Read more about
 • Public

  Diversiteit in de gemeenteraad

  Ervaringen van raadsleden met een migratieachtergrond 1986-2018

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Wat stemt Amsterdam?

  Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat stemde…

  Read more about
 • Public

  Toerismerekeningen: Gemeente Amsterdam

  Het CBS rapport Toerismerekeningen Gemeente Amsterdam 2020 beschrijft de…

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam december 2020 en januari 2021

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam januari en februari 2021

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam januari en februari 2021

  In…

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Gevolgen corona voor Amsterdam

  Deze monitor brengt de impact van COVID-19 op Amsterdam in beeld. Dat…

  Read more about
 • Public

  Verslag OIS-symposium 2020: Wat doet corona met Amsterdam?

  We moeten het voor het eerst doen zonder fysiek jaarboek, merkt OIS

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Onderzoeken impact corona

  Het symposium van OIS was gewijd aan de impact van corona op de stad.

  Read more about
 • Public

  Winkelleegstand neemt toe in Amsterdamse winkelgebieden

  De winkelleegstand in de Amsterdamse winkelgebieden is in 2020 toegenomen.

  Read more about
 • Public

  Animatie: Corona en de Amsterdamse bevolking

  4 vragen over de gevolgen van corona op de ontwikkeling van de bevolking

  Read more about
 • Public

  Gevolgen corona groter naarmate virus oplaait

  De directe en indirecte gevolgen van COVID-19 voor de economie worden…

  Read more about
 • Public

  Dasboard: Armoede in Amsterdam

  Dit dashboard presenteert de belangrijkste cijfers over armoede in…

  Read more about
 • Public

  BRO-pilot 3D-model Amstelstad

  Het Paasheuvelweggebied in Amstelstad (Amsterdam Zuidoost) verandert van…

  Read more about
 • Public

  Diversiteit winkelgebieden

  Amsterdam wil monocultuur in de Amsterdamse winkelgebieden tegengaan. Dit…

  Read more about
 • Public

  Bedreigingen na bekering en geloofsverlaten waarschijnlijk zeldzaam

  Commissie Algemene Zaken 22 oktober 2020

  Read more about
 • Public

  Hoop op economisch herstel maakt plaats voor onzekerheid

  In september heeft de hoop op een sneller economisch herstel plaats…

  Read more about
 • Public

  Animatie: Slimme algoritmes

  6 vragen over machine in learning en Al in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Animatie: 8 miljoen Amsterdamse taxiritten per jaar

  7 vragen over taxi's in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Animatie: Zelfde taak, wisselende naam

  De gemeente Amsterdam verzamelt sinds 1894 onafgebroken statistieken. Het…

  Read more about
 • Public

  Animatie: Gezinnen gaan of blijven?

  6 vragen over gezinnen in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Animatie: Aantal hotelovernachtingen afgelopen 10 jaar verdubbeld

  De toeristische sector is de afgelopen 10 jaar sterk gegroeid in Amsterdam.

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Hoe veilig is mijn buurt?

  Bekijk en vergelijk de veiligheid per buurt.

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Waar wonen de Amsterdamse leraren en onderwijsondersteuners?

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Trends in toerisme in Amsterdam

  Bekijk actuele cijfers over onder meer hotelkamers en banen

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Kerncijfers gebieden

  Bekijk de kerncijfers voor alle gebieden in de stad.

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Werkgebieden in Amsterdam

  Bekijk de cijfers over vestigingen, oppervlakte en werkenden per sector.

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Brede welvaart Metropoolregio Amsterdam

  Bekijk cijfers over de brede welvaart in de Metropoolregio Amsterdam.

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Armoede in Amsterdam

  Bekijk de cijfers over de armoede in de stad.

  Read more about
 • Public

  Dataverhaal: Corona en de bevolking van Amsterdam

  Door het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding daarvan

  Read more about
 • Public

  Dataverhaal: De bevolking sinds 1900

  Amsterdam groeit. Tussen 2010 en 2020 kwamen er ruim 100.000 inwoners bij.

  Read more about
 • Public

  Animatie: Wonen in de MRA (Metropoolregio Amsterdam)

  6 vragen over wonen en verhuizen in de Metropoolregio Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Dataverhaal: De loop van de bevolking

  De toename of afname van het inwoneraantal (de 'loop' van de bevolking) is…

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Alles over Amsterdamse winkelgebieden

  Huurprijzen, leegstand en nog veel meer.

  Read more about
 • Public

  Animatie: Straatintimidatie

  OIS vraagt Amsterdammers periodiek of ze met bepaalde vormen van…

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Verkiezingen Europees Parlement

  Bekijk de uitslag van de Europese verkiezingen per wijk

  Read more about
 • Public

  Dashboard: Schoolloopbanen

  Hoe optimaal zijn de loopbanen van jongeren op de Amsterdamse middelbare…

  Read more about
 • Public

  Website: Gezondheid in beeld

  Cijfers over gezondheid, welzijn en leefstijl van Amsterdammmers.

  Read more about
 • Public

  Website: Maps Amsterdam

  Bekijk kaarten en meer over Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Website: Gebied in beeld

  Bekijk en vergelijk gegevens over verschillende gebieden

  Read more about
 • Public

  Dossier: Corona en de economie

  Welke gevolgen heeft de coronavirus op de economie van Amsterdam en de…

  Read more about
 • Public

  Dossier: Ondergrond

  Alles over de Amsterdamse ondergrond.

  Read more about
 • Public

  Dossier: Toerisme

  Feiten en cijfers over toerisme in Amsterdam bij elkaar

  Read more about
 • Public

  Dossiers: Wonen

  Alles over wonen in Amsterdam en in de Metropoolregio Amsterdam.

  Read more about
 • Public

  Dossiers: Veiligheid

  Hoe staat het met de veiligheid in Amsterdam?

  Read more about
 • Public

  Dossiers: Gebieden

  Cijfers over stadsdelen, gebieden, wijken en buurten

  Read more about
 • Public

  Meer binnenlandse, minder buitenlandse jongeren naar de stad dan vorig jaar

  Read more about
 • Public

  Animatie: Feiten en cijfers over de Brandweer Amsterdam

  Het aantal binnenbranden in Amsterdam-Amstelland daalt. De brandweer kreeg…

  Read more about
 • Public

  Corona treft Amsterdamse economie zwaarder dan landelijke

  De maand juli 2020 stond in het teken van versoepelingen, vakanties

  Read more about
 • Public

  Minder criminaliteit, meer overlast in mei 2020

  In de regio Amsterdam-Amstelland is het in mei 2020 iets onveiliger dan in…

  Read more about
 • Public

  Kenniswerkplaats Leefbare Wijken: Onderzoek sociale gevolgen Covid-19

  De heropening van de samenleving

  Read more about
 • Public

  Het leven komt weer op gang, maar crisis slaat toe

  De periode mei-juni 2020 staat in het teken van het afbouwen van de…

  Read more about
 • Public

  Wonen in de MRA 2019, factsheets per gemeente

  Factsheets per gemeente van ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA…

  Read more about
 • Public

  Dataverhaal: Corona en de bevolkingsontwikkeling in Amsterdam

  Door het coronavirus en de maatregelen tegen verdere verspreiding daarvan

  Read more about
 • Public

  Premie heeft positief effect op uitstroom naar werk

  Een bijverdienpremie in de bijstand heeft een positief effect op de…

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam: april en mei 2020

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Read more about
 • Public

  Elf procent middelbare scholieren woont verder dan acht kilometer van school

  Read more about
 • Public

  Economie krimpt, werkloosheid neemt snel toe

  In het eerste kwartaal van 2020 is de Nederlandse economie met 1,7 procent…

  Read more about
 • Public

  Kalverstraat langzaam weer wat drukker

  Mobiliteit en drukte horen bij het leven in de stad. Tijdens de lockdown…

  Read more about
 • Public

  Animatie: Ruim 6.800 statushouders in Amsterdam

  Ook in Amsterdam wonen statushouders. Hoeveel en waar? En wat vinden ze…

  Read more about
 • Public

  Animatie: Toerist op de Wallen komt wandelen, fietsen… en blowen

  Wie zijn er ondervraagd over hun bezoek aan de Wallen?

  Read more about
 • Public

  Animatie: Broeikasgassen in Amsterdam

  Een teveel aan bepaalde gassen zorgt voor opwarming van de aarde.

  Read more about
 • Public

  Bronnen voor economische cijfers Amsterdam

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) volgt de ontwikkelingen rond de…

  Read more about
 • Public

  Factsheet Economische Kerncijfers: Wat betekent de coronacrisis voor de Amsterdamse economie?

  Read more about
 • Public

  Veiligheid Amsterdam-Amstelland in 2019 stabiel ten opzichte van 2018

  In de regio Amsterdam-Amstelland is het in 2019 even veilig als het jaar…

  Read more about
 • Public

  Hier word je Amsterdammer van

  Dit boekje wil iets laten zien van de dynamiek van Amsterdam. Wat gebeurt…

  Read more about
 • Public

  Allemaal Amsterdammers

  De afdeling Informatie en Statistiek en haar voorgangers verzamelen al…

  Read more about
 • Public

  Hoe onderzoeken we toerisme?

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) volgt de ontwikkelingen rond…

  Read more about
 • Public

  Animatie: Meer auto's in Amsterdam, maar minder auto's per Amsterdammer

  Read more about
 • Public

  Ziekte en gezondheid in cijfers

  De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek en haar voorgangers…

  Read more about
 • Public

  Amsterdammers overwegend positief over gemeentelijke handhavers

  Amsterdammers zijn bekend met gemeentelijke handhavers, maar hebben niet…

  Read more about
 • Public

  Dashboard Zicht op ondermijning

  Het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…

  Read more about
 • Public

  Meer Amsterdammers dan ooit

  Eind november heeft Amsterdam meer inwoners dan ooit tevoren. Het…

  Read more about
 • Public

  Meerderheid Amsterdammers voor terugdringen vuurwerkoverlast

  Vier op de vijf (81%) Amsterdammers vindt het (zeer) belangrijk dat de…

  Read more about
 • Public

  Van cocaïnefabriek tot liquidatiegolf

  drugscriminaliteit in Amsterdam

  Read more about
 • Public

  Woekeren met vierkante meters

  De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek en haar voorgangers…

  Read more about
 • Public

  125 jaar statistiek in Amsterdam

  Uiteindelijk waren het de werklozen. Al in 1877 waren er plannen om in…

  Read more about
 • Public

  Geloven in Amsterdam

  “Die Willibrorduskerk was een enorm brok kerk. We gingen er soms…

  Read more about
 • Public

  Kiezen en gekozen worden: vrouwen en politiek Amsterdam

  Ze is Nederlander, meerderjarig en “in het volle genot der burgerlijke en…

  Read more about
 • Public

  Twee emmertjes water halen

  Wil je van A naar B in Amsterdam, dan stuit je op water: grachten, kanalen

  Read more about
 • Public

  Niet harder dan een paard in matige draf

  Op 1 juni 1899 maakt Jacob Olie deze foto van Johan Leonard Lang, in de…

  Read more about