Article

Animatie: Meer auto's in Amsterdam, maar minder auto's per Amsterdammer

Het aantal auto's in Amsterdam stijgt. Volgens het CBS waren er in 2019 269.508 auto's in Amsterdam, namelijk 235.026 personenauto's en 34.482 bedrijfsvoertuigen. Deze stijging komt vooral omdat de bevolking toeneemt, want het aantal auto's per 1000 inwoners neemt af. In 2019 waren er 312 auto's per 1000 inwoners.

Image credits

Icon image: pxfuel.org

Media