Article

125 jaar statistiek in Amsterdam

Uiteindelijk waren het de werklozen. Al in 1877 waren er plannen om in Amsterdam een statistisch bureau op te richten, maar pas zeventien jaar later voegde het stadsbestuur de daad bij het woord. Directe aanleiding: er was grote behoefte aan betrouwbare gegevens over het toenemende probleem van de werkloosheid.

Image credits

Icon image: teaser-staafdiagram-1916.jpg