Collection (13)

O&S: Geschiedenis in cijfers

De afdeling Onderzoek en Statistiek en haar voorgangers verzamelen al sinds 1894 feiten en cijfers over de stad Amsterdam. In het Dossier Geschiedenis in cijfers vertellen we het verhaal van de stad aan de hand van historische statistieken, kaarten en publicaties.

More information

Naar Dossier Geschiedenis in cijfers op de website Onderzoek en Statistiek.

Image credits

Header image: 50063-stadsloket-nw-25-5dec2019-e-v-eis.jpg

Sort on: