Article

Gebied in beeld vernieuwd

Op de website Gebied in beeld worden alle Amsterdamse stadsdelen, gebieden, wijken en buurten in beeld gebracht met behulp van statistieken en onderzoeksresultaten. De website is de digitale bijlage bij de vierjaarlijkse gebiedsanalyses, die april 2022 weer verschijnen. Ter voorbereiding op de nieuwe gebiedscyclus is de website volledig herzien.

Gebied in Beeld biedt informatie over 15 beleidsthema’s. Op de openingspagina ‘Gebied in het kort’ wordt een beknopt totaaloverzicht gegeven. Zo laat onderstaande tabel zien dat bewoners van de Indische Buurt West vertrouwen hebben in de ontwikkeling van hun buurt, maar dat er nog relatief veel armoede is en dat de ouderen en jongeren in de wijk relatief vaak kwetsbaar zijn.

Knipsel.JPG

De themapagina’s geven verdiepende informatie over de samenstelling, ontwikkeling en positie in Amsterdam van het geselecteerde gebied. Hieronder staan enkele voorbeelden.

In het Museumkwartier wonen relatief veel ondernemers en gepensioneerden. Het huishoudinkomen hoort hier vaak (38%) bij de hoogste 20% van Nederland.

Samenstelling van de wijk Museumkwartier voor het thema werk en inkomen

Knipsel.JPG

In het gebied De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten is minder criminaliteit dan gemiddeld in Amsterdam. Bewoners hebben de laatste jaren echter wel vaak het gevoel dat de criminaliteit toeneemt in hun buurt. In 2020 is dit gevoel afgenomen en ligt met 17% voor het eerst in jaren rond het gemiddelde van de stad.

De ontwikkeling van het thema Veiligheid in het gebied De Aker, Sloten, Nieuw-Sloten en Amsterdam

Knipsel.JPG

Knipsel.JPG

lees verder

Image credits

Icon image: Knipsel.JPG

Media