Article

MKBA Buurtpraktijkteam Columbusplein

Uit de maatschappelijke kosten baten analyse van onderzoeksbureau Ecorys (in opdracht van Stadsdeel West) blijkt dat er door de inzet van het team een flink rendement wordt behaald. Een afname van inbraken, vandalisme, geweld, overlast en zittenblijvers voorkomt veel leed en overlast bij bewoners en bespaart politie, jeugdzorg, justitie en stadsdeel een hoop geld. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet.

De maatschappelijke kosten baten analyse laat ook zien dat de subjectieve veiligheid achter blijft op de objectieve veiligheid (de zgn. perception gap). De subjectieve veiligheid heeft wel een verbeterslag gemaakt. In 2011 was de subjectieve veiligheid op 91 geïndexeerd en in 2013 daalde deze naar 85.

Media

Documents