Article

Verslag OIS-symposium 2020: Wat doet corona met Amsterdam?

We moeten het voor het eerst doen zonder fysiek jaarboek, merkt OIS-directeur Berent Daan op in zijn openingspraatje, maar nu is ook het traditionele symposium dit jaar digitaal. Dankzij corona. De pandemie heeft veel op zijn kop gezet. Ze leidt ook tot een herijking: wat vinden we belangrijk en wat voor overheid willen we eigenlijk hebben? Pandemie leidt tot de roep om een herijking van de overheid.

Image credits

Icon image: 54205.jpg