Article

UITGELICHT: Kwetsbaar in Amsterdam

Effecten Covid-19 en hulpverlening aan kwetsbare groepen

Het eerste rapport van het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek geeft een overzicht van de effecten van de coronacrisis op kwetsbare mensen in Amsterdam en van de ingrijpende veranderingen in de hulpverlening. De belangrijkste aanpassingen zijn thuiswerken, afstand houden, digitalisering van contact, verminderen van bezoekers, het sluiten van de deuren van locaties en het realiseren van nachtopvang.
De effecten hiervan zijn zowel positief als negatief. Het is gunstig dat het aantal Covid-19 besmettingen relatief laag is gebleven, mogelijk doordat kwetsbare mensen al sociaal geïsoleerd leven, door succesvolle isolatie, of door een grotere resistentie. Ook de nachtopvang heeft duidelijk positieve effecten gehad: door de mentale rust kunnen mensen een nieuw hulpverleningstraject beginnen. Een negatief effect is dat sommige problemen, zoals psychoses en vervuiling, hebben kunnen escaleren door minder contact en toezicht.

Voor meer informatie klik hier

Onderzoeksteam Vrije Universiteit Amsterdam
Prof.dr.ir. Elco van Burg [contact: elco.van.burg@vu.nl]
Sanaz Kateb MSc.
Dr. David Kroon
Dr. Rebecca Ruehle


Consortium-leden
De Regenboog Groep
GGD Amsterdam
HVO-Querido
Leger des Heils Amsterdam

All rights reserved

Image credits

Header image: Pxhere

Icon image: DIVV, Vogelvluchtopname van de Odebrug, Doriann Kransberg - Stadsarchief, Fotobank Gemeente Amsterdam

Media

Documents