Article

Tussenevaluatie van de Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs (VO) 2019/’20

De gemeente Amsterdam richt zich voor de periode augustus 2019 tot juli 2023 op het vergroten van de ontwikkelkansen van leerlingen. Er is beleid ontwikkeld in de vorm van de Kansenaanpak PO en VO, de PIEK-aanpak, zomerscholen, nieuwkomersonderwijs en informeel onderwijs.

Vanuit de Kansenaanpak VO is 9,2 miljoen euro beschikbaar in de periode 2019-2023 voor scholen voor voortgezet onderwijs (vo) met veel leerlingen die risico lopen op onderwijsachterstanden. In totaal hebben 33 scholen de subsidie toegekend gekregen voor schooljaar 2019/’20. In opdracht van de gemeente wordt in dit onderzoek de Kansenaanpak VO geëvalueerd.

lees verder: Volledig rapport

lees verder: Toegankelijke samenvatting

Image credits

Icon image: Middelbareschool.png