Artikel

Monitor Circulaire Economie

Amsterdam wil een bloeiende stad zijn voor al zijn inwoners, binnen de grenzen van de planeet. Daarvoor is een grote verandering nodig in de Amsterdamse economie en consumptie. Om dat te bereiken is het doel gesteld om in 2030 de helft minder nieuwe grondstoffen te gebruiken, en om in 2050 volledig circulair te zijn. Het kennisniveau over de circulaire transitie in Amsterdam staat echter nog in de kinderschoenen, en structureel inzicht in de voortgang ontbreekt. De Monitor Circulaire Economie brengt hier verandering in door nieuwe databronnen te ontsluiten, inschattingsmethodes te ontwikkelen, en deze samen te brengen tot een integraal beeld van de circulaire economie in Amsterdam. 

Beschrijving 

Amsterdam wil een bloeiende stad zijn voor al zijn inwoners, binnen de grenzen van de planeet. Daarvoor is een grote verandering nodig in de Amsterdamse economie en consumptie. Om dat te bereiken is het doel gesteld om in 2030 de helft minder nieuwe grondstoffen te gebruiken, en om in 2050 volledig circulair te zijn. Het kennisniveau over de circulaire transitie in Amsterdam staat echter nog in de kinderschoenen, en structureel inzicht in de voortgang ontbreekt. De Monitor Circulaire Economie brengt hier verandering in door nieuwe databronnen te ontsluiten, inschattingsmethodes te ontwikkelen, en deze samen te brengen tot een integraal beeld van de circulaire economie in Amsterdam. 

Materiaalstromen in Amsterdam | via onderzoek.amsterdam

Doelstelling 

Het doel van de Monitor Circulaire Economie is om een integraal beeld te bieden van de circulaire economie en de circulaire transitie in Amsterdam. Hiermee stellen we beleidsmakers in staat om datagedreven beslissingen te maken en gericht circulaire interventies te ontwerpen. Onderdeel van het integrale beeld zijn onder andere materiaalstromen en hun sociale- en ecologische impact in de keten, maar ook de bewustwording onder Amsterdammers. 

Looptijd 

Dit project biedt sinds 2020 doorlopend ondersteuning aan Team Circulair bij Ruimte en Duurzaamheid, in ieder geval tot 2026. 

Opdrachtgevers

Team Circulair, Ruimte en Duurzaamheid

Aanvullend materiaal

De publicatie: Dossier: Circulaire Economie | Website Onderzoek en Statistiek (amsterdam.nl)

Datasets: Dataset: Materiaalstromen in Amsterdam | Website Onderzoek en Statistiek

Code: gitlab.com/os-amsterdam/monitor-circulaire-economie

Bronvermelding

Onderzoek & Statistiek, Monitor Circulaire Economie (2022). Gemeente Amsterdam. 

Aanvullende informatie