Artikel

Adviesrapport K&C Amsterdam - Stadsdeel Noord 1

Dit adviesrapport is de uitkomst van een projectvak in het eerste jaar van de bachelor sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Studenten hebben in opdracht van de afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam een verkenning uitgevoerd en hebben op basis daarvan aanbevelingen geformuleerd. Tijdens deze opdracht hebben zij naar eigen invulling verkennend onderzoek gedaan, waarvan deze rapporten het eindresultaat zijn. Dit rapport dient dus niet gelezen te worden als wetenschappelijk onderzoek.
De deelnemende instellingen in de rapporten zijn casussen ter verdieping van de opdracht, de uiteindelijke adviezen van de studenten gaan niet over de individuele instellingen.

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de verbinding tussen bewoners van Amsterdam en cultuurinstellingen en hoe deze verbeterd kan worden. Specifiek houdt dit in dat er gekeken wordt naar hoe het aanbod beter kan aansluiten op de behoeftes van de bewoners. Kunst en cultuur is namelijk belangrijk voor onder andere de
gezondheid en het geluk van mensen.
De ondersteunende data voor deze thema's is verkregen door middel van deskresearch, een verkenning vanuit een culturele instelling in Amsterdam Noord, verschillende straatinterviews en een diepte-interview met een sleutelfiguur die sterk verbonden staat met bewoners in Amsterdam Noord.

Auteurs:
Rachel Drillenburg ook
genaamd Lelijveld, Larissa
Ghawali, Anne Bosma,
Deyanisha Ferero, Nona
Paardekooper.
Vrije Universiteit Amsterdam

Media

Documenten