Artikel

Project: Jongerennetwerken, ongelijkheid en agency

De rol van identiteitsnetwerken bij maatschappelijke participatie en sociale mobiliteit van Amsterdamse jongeren met een migratieachtergrond.

Onder leiding van onderzoeker Marieke Slootman (sociologie, VU) welke rol identiteitsnetwerken spelen in de participatie en sociale mobiliteit van jongeren met een migratie-achtergrond.

Identiteitsnetwerken, zoals islamitische studentenverenigingen of multiculturele jongerenorganisaties, zijn in potentie krachtige actoren en partners in de strijd tegen ongelijkheid. Ze kunnen voor hun leden sociale mobiliteit en participatie in besluitvormingsprocessen bewerkstelligen, en bijdragen aan veerkracht in moeilijke omstandigheden, zoals de COVID-situatie. Tegelijkertijd kunnen identiteitsnetwerken zelfbeschikking en mobiliteit juist in de weg staan, en segregatie en stereotypering versterken. Gemeenten en onderwijsinstellingen worstelen met de keuze tussen generiek- en doelgroepenbeleid, en met de vraag hoe zij met identiteitsnetwerken kunnen samenwerken. Hoe kunnen we de rol die deze netwerken spelen voor leden en niet-leden begrijpen, en welke rol zouden deze netwerken kunnen (en willen) spelen als actoren en partners in de aanpak van ongelijkheid? Het project loopt van april 2021 tot december 2022.

Lees meer over het project op de website van Inholland.

De opbrengsten

Factsheet Identiteitsnetwerken. Hun waarde voor jongeren met een migratieachtergrond in Amsterdam

Auteurs: Marieke Slootman, Rumeysa Unal, Tigran Melikian, Machteld de Jong, Tjitske Lovert, Mary Tupan-Wenno, Fiona Veraa

 Zie voor meer informatie: InHolland

 

Reflectietool voor identiteitsnetwerken. Informatie en reflectievragen voor identiteitsnetwerken en verenigingen

Auteurs: Marieke Slootman, Rumeysa Unal, Tigran Melikian, Machteld de Jong, Tjitske Lovert, Mary Tupan-Wenno, Fiona Veraa

 

Infographic: De rol van identiteitsnetwerken als veilige ruimte én als springplank

 

Identiteitsnetwerken als veilige ruimte én als springplank. Met drie opmerkingen.

Auteurs: Marieke Slootman, Rumeysa Unal, Tigran Melikian, Machteld de Jong, Tjitske Lovert, Fiona Veraa, Mary Tupan-Wenno

 

Partners in het project zijn:

  • VU – Sociologie
  • HvA – Pedagogiek
  • Inholland – Lectoraat diversiteitsvraagstukken
  • Diversity Talks
  • ECHO Expertisecentrum Diversiteitsbeleid

Aanvullende informatie

Media

Documenten