Artikel

Technische sessie duurzame afvalwaterketen

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 13 april 2023

De gemeente via watercyclusorganisatie Waternet uitstekend gepositioneerd om samen met waterschap Amstel, Gooi & Vecht en andere partners in te zetten op een duurzame en circulaire afvalwaterketen. De gemeente en het waterschap hebben zich bovendien recent positief uitgesproken over een verdere intensivering van de samenwerkingen daarbij onder meer in te zetten op de thema’s: duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulaire economie. Deze samenwerking beperkt zich niet tot de gemeente en het waterschap, vanuit de watercyclus zal gezamenlijk ook juist de samenwerking met andere partners worden opgezocht en kennis worden uitgewisseld.

 

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 13 april 2023

Behandelend ambtenaar: Waternet, Ben de Ru, Ben.de.Ru@Waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten