Collectie (3)

Afval & Grondstoffen

Afval en Grondstoffen zamelt al het afval van Amsterdam in. Zij promoot het scheiden van afval in zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen. En werkt aan een duurzame en schone stad.

Afval en Grondstoffen wil het scheiden van afval voor bewoners makkelijker maken door goede inzamelmogelijkheden te bieden. Dit doen zij onder andere door het plaatsen van extra (ondergrondse) containers, het repareren van kapotte containers, het op tijd legen van de containers en het schoonhouden van de containerlocaties.

Meer informatie

Meer informatie op amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Fotograaf: Edwin van Eijs - Amsterdam.nl

Sorteren op: