Artikel

Programma Aanpak Wegtunnels Q4-2022

Gemeenteraad 10 mei 2023

De rapportage over het vierde kwartaal 2022 van het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam geeft de gemeenteraad, het gemeentebestuur, de gemeentelijke directies en de strategische partners inzicht in de voortgang van de programmadoelstellingen. Tevens is de rapportage een bron van informatie voor inwoners van Amsterdam en andere belangstellenden.

Behandeld in Gemeenteraad 10 mei 2023 en Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 13 april 2023

Behandelend ambtenaar: Bijzondere Projecten, L.G.J. Siebrand, programmadirecteur Programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam, (r.siebrand@amsterdam.nl)

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier 

Voor meer informatie gemeenteraad klik hier 

Aanvullende informatie

Media

Documenten