Collectie (5)

Verkiezingsprogramma's Waterschappen van Amsterdam

Op 15 maart 2023 gaan we naar de stembus om het algemene bestuur van de Waterschappen te kiezen. Amsterdam kent drie waterschappen: Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is de grootste, verder liggen delen van de stad in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Hoogheemraadschap van Rijnland. Hieronder een verzameling van de deelnemende partijen en hun verkiezingsprogramma's.

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding (o.a. het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater). Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel van deze leden zijn inwoners van het waterschap. Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

Meer informatie

Waterschapskaart Bron: https://unievanwaterschappen.nl/publicaties/waterschapskaart/

De 21 waterschappen aangegeven op de kaart van Nederland

Bron afbeelding: Unie van Waterschappen

Bron tekst: kiesraad.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Foto van PxHere

Icon afbeelding: Rawpixel - Water

Sorteren op: