Collectie (11)

Water

Amsterdam en het water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al in de middeleeuwen was Amsterdam een grachtenstad en werd het omringd en beschermd door de nu nog bestaande vestinggrachten Singel, Kloveniersburgwal en Geldersekade. In de afgelopen decennia is water echter meer een vijandige rol in ons leven gaan spelen. Hoewel wij als deltaland onze geschiedenis lang al strijden tegen het water, staan we door de stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden voor een grote opgaven.

Er wordt al hard gewerkt aan oplossingen. Niet alleen om ons te beschermen tegen het water, maar ook om onze uitstoot te verminderen zodat de gevolgen van klimaatverandering niet verder escaleren, om de waterschaarste en de sociale ongelijkheid die daarbij komt kijken aan te pakken en om het aquatische ecosysteem te herstellen. In deze collectie vindt u onderzoeken, handleidingen en oplossingen rondom deze water thema's.

Meer informatie

Heeft u ook onderzoek, lopende projecten of materiaal wat hier moet staan? Stuur een mail naar de redactie: openresearch@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - Het IJ Amsterdam

Icon afbeelding: gracht.jpg

Sorteren op: