Artikel

Voedselconcurrentie honingbijen en wilde bijen in Amsterdam

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 februari 2023

De door imkers gehouden honingbijen gebruiken dezelfde voedselbronnen als wilde bijen en andere bloembezoekende insecten, namelijk stuifmeel en nectar Deze voedselbronnen zijn niet in onbeperkte mate beschikbaar en daarom kan voedselconcurrentie optreden Afhankelijk van de mate waarin deze concurrentie optreedt, kan dit nadelige effecten hebben voor de wilde bijenfauna, zoals verminderd foerageersucces en lager reproductiesucces, leidend tot sterke afnames in populatiegrootte Dit kan
vervolgens leiden tot verminderde bestuiving en lager reproductiesucces van bepaalde plantensoorten
In steeds meer gebieden in Nederland is het aantal honingbijenkasten toegenomen, als gevolg van zowel de populariteit van imkerij als hobby als van commerciële honingteelt Ook in Amsterdam is het aantal bijenvolken in recente jaren gegroeid De Gemeente Amsterdam vraagt zich af in hoeverre dit een bedreiging vormt voor de wilde bijenfauna binnen de stadsgrenzen, met name in de ecologische gebieden In dit verband verzocht de Gemeente aan EIS Kenniscentrum Insecten om het opstellen van
een onderbouwd advies over hoe om te gaan met honingbijen in de stad.

 

 

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, F. Nieuwenhuis, f.nieuwenhuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Auteurs: Menno Reemer & Theo Zeegers
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam
contactpersoon opdrachtgever
Florinda Nieuwenhuis & Geert Timmermans, afdeling Ruimte en Duurzaamheid

Aanvullende informatie

Media

Documenten