Artikel

Lancering CircuLaw (video)

Tijdens de lancering van CircuLaw op 8 februari 2023, een online juridisch platform dat overheden helpt in het meer en beter toepassen van wet- en regelgeving, wordt met experts vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten gesproken over de cruciale rol van ‘activerende regelgeving’ in de transitie naar een circulaire economie. Hoe kan beter gebruik van regelgeving leiden tot versnelling en opschaling?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving en de Reflectiegroep Circulaire Economie is meer ‘drang en dwang’ nodig om naar een volgende fase in de circulaire economie te gaan. Alleen zo kan de trend van toenemend materiaalgebruik worden doorbroken, en kunnen circulaire doelstellingen worden gehaald. Ook circulaire koplopers geven aan dat zij graag zien dat meer circulaire eisen aan de hele markt worden gesteld, zodat zij met hun circulaire producten en diensten in het voordeel worden gesteld ten opzichte van concurrenten die nog een duurzaamheidsslag moeten maken.

Tegelijk zien we dat overheden op alle niveaus moeite hebben in het toepassen van wet- en regelgeving: uit een recent onderzoek, waarbij de toepassing van meer dan 2500 circulaire beleidsinstrumenten onder de loep werd genomen, bleek dat bij nog geen 2% van deze instrumenten sprake was van ‘dwang & drang’. In dit programma, georganiseerd door de Gemeente Amsterdam en Dark Matter Laboratories, komen we erachter hoe dit komt. Centraal daarbij staat de feestelijke lancering van CircuLaw, het nieuwe juridische kennisplatform waarmee overheden meer en beter gebruik kunnen gaan maken van wet- en regelgeving.

Kijk hier de lancering terug:

Bekijk deze video extern op: YouTube

Bron: Week van de Circulaire Economie.

Aanwezig in dit programma: Zita Pels, Rene Koop, Joost Beunderman, Marlon Boeve, Arjan Hassing, Romy Snijders & Michel Baars.

Behandelend ambtenaar: Arjan Hassing.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner CircuLaw

Icon afbeelding: CircuLaw afbeelding platform

Media

CircuLaw: Regelgeving voor een circulaire economie