Artikel

Experiment Deelmobiliteit deel I en II

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 2 februari 2023

In dit rapport beschrijven we de resultaten van het onderzoek. Het aantal deelnemers aan het
onderzoek is dusdanig laag (en nog lager dan in de eerste meting) dat de resultaten in feite niet
betrouwbaar genoeg zijn om uitspraken te kunnen doen over de houding van Stadspashouders
ten aanzien van deelvervoer; daarvoor is het onderzoek niet representatief genoeg. In 2019
waren er in Amsterdam namelijk 120.760 minima-Stadspashouders, naast 79.559
Stadspashouders die AOW-gerechtigd zijn (niet-minima), bij elkaar dus iets meer dan 200.000
Amsterdammers met een Stadspas (bron: https://data.amsterdam.nl/datasets/70OvY9HJpdf4cA/armoedebestrijding-amsterdam/). Toch geeft ook dit tweede onderzoek een inkijkje in het gebruik van deelscooters onder een deel van de Stadspashouders. De resultaten worden beschreven op groepsniveau. Vanwege de lage aantallen is een onderscheid naar bijvoorbeeld leeftijdsgroep of stadsdeel niet verantwoord.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 2 februari 2023

Behandelend ambtenaar: Digitalisering en Innovatie, Debbie Dekkers, d.dekkers@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron O&S

In opdracht van: CTO Innovatieteam
Jessica Greven
- j.greven@amsterdam.nl
Willem Bosveld


onderzoek.amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten