Artikel

In hoeverre draagt de kwaliteit van sociale contacten bij aan de stap van vrijwilligerswerk naar betaald werk in Nederland

BA Sociologie VU, Project Opdrachtonderzoek 2021-2022, Team 4

De Gemeente Amsterdam ziet graag dat het aantal bijstandsgerechtigden terugdringt. WPI wil daarom weten wat de rol van vrijwilligerswerk is voor mensen met een bijstandsuitkering. Wat kan vrijwilligerswerk bijvoorbeeld betekenen voor het opbouwen van een sociaal netwerk voor de bijstandsgerechtigden? De Gemeente Amsterdam heeft ons de opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag hebben wij de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “In hoeverre draagt de kwaliteit van sociale contacten bij aan de stap van vrijwilligerswerk
naar betaald werk in Nederland?”

Om deze vraag zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden hebben wij drie deelvragen opgesteld. De eerste deelvraag luidt: “Doen Nederlandse bijstandsgerechtigden meer vrijwilligerswerk dan de rest van de Nederlandse populatie?” Met de eerste deelvraag krijgen we een beter beeld over welke groep in onze populatie het meest vrijwilligerswerk doet. De tweede deelvraag luidt: “Wat is de invloed van vrijwilligerswerk op de kwaliteit van sociale contacten?” Met de tweede deelvraag onderzoeken wij of vrijwilligerswerk effect heeft op de kwaliteit van sociale contacten en wat dit kan betekenen. De derde deelvraag luidt: “In hoeverre heeft de kwaliteit van sociale contacten een mediërende invloed op de relatie tussen vrijwilligerswerk en betaald werk?” Met de laatste deelvraag krijgen wij een beeld over welk effect de kwaliteit van sociale contacten heeft op de relatie tussen vrijwilligerswerk en betaald werk.

Auteurs: F. Puka, K. Sewgobind, N. Suijk, N. Karadavut, T. Nazir

Begeleiders: Carlijn Dekker, Arjen de Wit

Publicatiedatum: 27-06-2022

Afbeelding credits

Header afbeelding: Banner Vrijwilligerswerk

Icon afbeelding: Banner Vrijwilligerswerk

Media

Documenten