Artikel

De winst van het sociaal domein

Een slimme investering in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid

Investeren in het sociaal domein is investeren in een vitale en inclusieve samenleving. Na zes jaar ervaring weten we goed wat werkt en wat verbetering behoeft. Inwoners zijn in toenemende mate tevreden én de kosten stijgen minder hard dan elders in het zorgstelsel. Het sociaal domein bedient vele gezichten: van jongeren met een licht verstandelijke beperking, tot ouderen met dementie. Van ouders met zorgen over een verslaafde puber tot mantelzorgers die overbelast dreigen te raken. Corona laat zien dat iedereen zomaar in een kwetsbare positie kan komen. Het sociaal domein biedt wat nodig is, vaak even, en soms structureel. Zodat mensen in een kwetsbare positie altijd op ons kunnen rekenen en de samenleving als geheel gezonder wordt dan ze nu is. Met oog voor de menselijke maat en de verschillen die er zijn tussen inwoners, gemeenten en regio’s. Investeren in bestaanszekerheid, gezondheid en kansengelijkheid rendeert in het sociaal domein en breder in de maatschappij. We nodigen Rijk en maatschappelijke partners uit om samen te investeren in één sterk sociaal domein.

Deze propositie is tot stand gekomen met medewerking vanuit de gemeentelijke netwerken VNG, G4, G40, M50, P10, Divosa en NDSD. Daarnaast hebben diverse inhoudelijke experts een
bijdrage geleverd: Sjef Czyzewski , Albert Jan Kruiter (IPW), Merei Lubbe (LPBL), Irene Niessen (AEF), Arjan Ogink (KPMG) en Thomas Plochg (Federatie voor Gezondheid).
Procesbegeleiding en penvoering: Ben Hammer en Sophie Hoogeboom (Common Eye)

 

Samen gereed voor de toekomst. Geschreven als gemeentelijke propositie voor het Rijks coalitieakkoord 2021 

Aanvullende informatie

Media

Documenten