Artikel

Stadsgesprekken verkeersveiligheid

Uitgebreide participatie in november en december 2021

In november en december 2021 hebben we aan Amsterdammers gevraagd hoe zij de verkeersveiligheid in hun buurt en de rest van de stad ervaren. Dat deden we via een online enquête die ongeveer 3000 reacties heeft opgeleverd, en stadsgesprekken in alle stadsdelen en stadsgebied Weesp. Ook hebben we enkele specifieke groepen gevraagd naar hun beleving, zoals ouderen, jongeren en maaltijdbezorgers.

 

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en daardoor is de verkeerssituatie soms onprettig en onveilig. Dat willen we niet. Alle verkeersdeelnemers moeten zich onbezorgd door de stad kunnen bewegen. Ook de kwetsbare groepen. Daarom creëren we steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met groen en ruime voetpaden. De auto krijgt wat minder ruimte, maar kan via 'shared spaces' en 'auto-te-gaststraten' nog steeds vrijwel overal komen.

Aandacht voor verkeersveiligheid

Maar er is meer nodig, want ondanks veel inspanningen is het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. Bijna elke maand overlijdt er iemand aan de gevolgen van een verkeersongeluk en er raken elk jaar zo´n 900 mensen ernstig gewond. Dat moet anders. Hoog tijd dus om anders te gaan kijken naar ruimte en mobiliteit.

Uitgebreide participatie in november en december 2021

In november en december 2021 hebben we aan Amsterdammers gevraagd hoe zij de verkeersveiligheid in hun buurt en de rest van de stad ervaren.  Dat deden we via een online enquête die ongeveer 3000 reacties heeft opgeleverd, en stadsgesprekken in alle stadsdelen en stadsgebied Weesp. Ook hebben we enkele specifieke groepen gevraagd naar hun beleving, zoals ouderen, jongeren en maaltijdbezorgers.

Presentatie van resultaten bij Slotbijeenkomst

Tijdens een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger zijn op 14 februari 2022 de uitkomsten van het traject gepresenteerd. Misschien wel de voornaamste conclusie van zowel de enquête als de stadsgesprekken was dat bijna 70 procent van de Amsterdammers zich zorgen maakt over de eigen veiligheid in het verkeer.

Er zijn met name zorgen over het gedrag van medeverkeersdeelnemers, bijvoorbeeld als het gaat om hard rijden. De snelheid van verschillende voertuigen op het fietspad, zoals bijvoorbeeld die van elektrische fietsen en scooters, helpt daar niet bij. Ook wordt het verkeer als steeds drukker ervaren. Bijvoorbeeld rondom scholen.

Bekijk het verslag: Amsterdammers en hun beleving van de verkeersveiligheid (PDF, 8 MB) en de gebruikte vragenlijst: Verkeersveiligheid in de komende jaren - Vragenlijst (PDF, 4,5 MB).

Ideeën voor een nieuw plan

Zowel online als tijdens de gesprekken zijn tal van ideeën  aangereikt om het verkeer weer veiliger te maken. Niet alleen werd om meer handhaving gevraagd, maar ook om toepassing van elektronische begrenzers. Met verbreding van de voet- en fietspaden krijgen de voetganger en fietser weer meer ruimte. Het bijstellen van de snelheid naar 30 km/u kan bij veel Amsterdammers op instemming rekenen.

De ideeën krijgen een plek in het nieuwe verkeersveiligheidsplan, wat we in 2023 opstellen. Dat plan moet uitdrukking geven aan de ambitie om tot 0 verkeersslachtoffers te komen in een onbezorgde en prettige stad. Amsterdam wil daarmee het voorbeeld volgen van steden als Stockholm en Helsinki.

 

Contact:

Hebt u vragen over de enquête, de gesprekken of het eindrapport? Stuur dan een mail naar verkeersveiligheid@amsterdam.nl.

 

Bron: https://www.amsterdam.nl/stadsgesprekken-verkeersveiligheid/ 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay | Pencil Parker | Dialoog | Gesprek