Artikel

Herstelonderzoek bestuur St. Joodse Kindergemeenschap Cheider

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 december 2022

n 2020 hebben wij een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider (hierna: Cheider), waarbij wij tekortkomingen hebben geconstateerd. We hebben met het bestuur afspraken gemaakt om de kwaliteit te verbeteren en de vastgestelde tekortkomingen op te heffen. Wij hebben de kwaliteit tussen februari en juni 2022 opnieuw onderzocht en het bestuur heeft zich verbeterd. We beoordelen de kwaliteit van de besturing, kwaliteitszorg en ambitie van Cheider nu

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 december 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD, Onderwijs en Leerplicht, Primair Onderwijs, Maggie Wissink ook Geerdink,
m.wissinkookgeerdink@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht

Aanvullende informatie

Media

Documenten