Artikel

Programmarapportage - Gebruiksmelding Oostlijn Q2 2022

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022

Deze managementletter belicht de stand en mogelijke risico’s op het doel van het programma om
dit jaar de gedoogsituatie van de ondergrondse stations op de Oostlijn op te heffen. De
rapportageperiode ten aanzien van de inhoud is verlengd tot de stand van zaken van eind
augustus 2022, de financiële paragraaf in deze rapportage betreft het tweede kwartaal 2022. De
bevindingen uit de eerste certificeringsslag (juni en juli 2022) en het resultaat van de eerste maand
van het verwerken en oplossen van deze bevindingen (augustus 2022), is input voor het inschatten
van het huidige risicoprofiel van het programma om de gedoogsituatie ten aanzien van de
ondergrondse stations op te kunnen heffen. De verlengde rapportageperiode is gekozen om het in
september geplande directie-overleg tussen de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam
(VRA), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD) en GVB zo actueel mogelijk te
informeren over de huidige stand van het programma en openstaande risico’s.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022

Behandelend ambtenaar: Bijzondere Projecten, Bas de Jong, ambtelijk opdrachtgever (b.de.jong@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

 

Bron: GVB Railinfrabedrij

Aanvullende informatie

Media

Documenten