Artikel

Rapportage Deelmobiliteit 2022

Gemeenteraad 25 januari 2023

Twee jaar na de vergunning­ en ontheffingverlening voor het aanbieden van deel(bak)fietsen en deel­
scooters, in aanvulling op het bestaande aanbod aan deelauto’s in de openbare ruimte, maken we de
balans op. Het doel van deze rapportage is om meer begrip te krijgen van hoe deelvervoer werkt,
welke vorm van deelvervoer wat bijdraagt aan de stad en waar de ruimte voor verbetering ligt. Het
experiment met het aanbieden van deelfietsen, deel­ bakfietsen en deelbromfietsen (hierna: deelscooters
genoemd) in de openbare ruimte is een nieuwe, innovatieve ontwikkeling en is van start gegaan in een
uitzonderlijk corona­jaar. Door corona reisden mensen minder met het openbaar vervoer en was het voor de deelfiets aanbieders moeilijk om de maximale aantallen voertuigen op straat te krijgen. Deelauto’s zijn al langer onderdeel van ons straatbeeld.

Behandeld in Gemeenteraad 25 januari 2023, Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022

Behandelend ambtenaar: Verkeer & Openbare Ruimte, Ruben Zeegers, ruben.zeegers@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

 

Gemeente Amsterdam
Verkeer en Openbare Ruimte

Programma Deelmobiliteit

deelmobiliteit@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten