Artikel

Evaluatie Kamerverhuurbeleid Amsterdam

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 7 december 2022

Per 1 januari 2020 is het huidige beleid voor kamerverhuur in de gemeente Amsterdam in werking
getreden.2 De invoering van dit beleid heeft tot doel de leefbaarheid in wijken te waarborgen, ruimte
te behouden voor kamerverhuur voor woningzoekenden, het beschermen van de voorraad
woningen voor gezinnen en een betere bescherming van huurders in kamerverhuursituaties. In dit
rapport evalueren we de werking van deze regels sinds de invoering per 1 januari 2020. De volgende hoofdvraag staat centraal: “Dragen de huidige regels voor het kamerverhuurbeleid bij aan de realisatie van de doelen van het kamerverhuurbeleid van Amsterdam?”

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 7 december 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Joost Kool, joost.kool@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Onderzoeksbureau Ecorys - www.ecorys.nl

auteurs:

Elvira Meurs
Rixt Bos
Erik van Ossenbruggen
Vincent de Kwaasteniet

Aanvullende informatie

Media

Documenten