Artikel

Kwartaalrapportage Q3 Woningbouw 2022

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 7 december 2022

In november 2018 heeft het vorige college het Woningbouwplan 2018-2025 vastgesteld. Sindsdien is elk half jaar uitgebreid gerapporteerd over de voortgang van de woningbouwproductie, de ontwikkelingen van de planvoorraad en de vereveningsruimte in het Vereveningsfonds. Bij de actualiteit over het middensegment op 18 november 2020 is aan de commissie WB toegezegd om vanaf 2021 elk kwartaal kort en bondig te rapporteren over de voortgang waarbij de focus wordt gelegd op middeldure huur en sociale huur corporaties. Dit is de derde kwartaalrapportage woningbouw van 2022.

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 7 december 2022

Behandelend ambtenaar: Grond & Ontwikkeling, Frank Bonfrer, f.bonfrer@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten