Artikel

Positionpaper Koers Samen Nieuw West

Commissie Stadsontwikkeling 22 februari 2023

Het Position paper geeft inzicht in de richtinggevende stappen voor het Masterplan Nieuw-
West, de structuur die daarbij past, de positie van inwoners en de planning. De komende periode
wordt gewerkt aan een Koersdocument. Hierin worden de waarden (per domein geformuleerd)
en de bijbehorende opgaven beschreven. Het Koersdocument wordt uitgewerkt in concrete
uitvoeringsplannen.

Behandeld in Commissie Stadsontwikkeling 22 februari 2023, 11 januari 2023 en 23 november 2022

Behandelend ambtenaar: BMA, Otto-Sander van der Veen, o.van.der.veen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik  hier

 

Auteur:  Samir Bashara (programmadirecteur)

Aanvullende informatie

Media

Documenten