Artikel

De Staat van het Amsterdamse VO 2022

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 december 2022

Deze eerste Staat van het Amsterdamse Voortgezet (Speciaal) Onderwijs is een scherpe “foto”, die veel facetten van het Amsterdamse V(S)O goed in beeld brengt. Complimenten voor de onderzoekers van Onderzoek en Statistiek van de Gemeente Amsterdam die dit rapport voor ons hebben gemaakt. Het
betreft een rapportage over trends en ontwikkelingen in de stad, niet over individuele scholen. Door de verschillen tussen onze scholen en hun context hoeft het algemene beeld niet direct te passen op het beeld van een individuele school.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 december 2022, 23 november 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD, Onderwijs en Leerplicht, afdeling Voortgezet Onderwijs, Lisa Ros, l.ros@amsterdam.nl,OJZD, Onderwijs en Leerplicht, afdeling Voortgezet Onderwijs, Sofieke Dirksen,
s.dirksen@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/Voordracht klik hier

 

Door de bijdrage van de gemeente Amsterdam

Auteurs: Soufyan Ahamiane, Lieselotte Bicknese, Lotje Cohen, Laura de Graaff, Nathalie
Hesseling, Renske Hoedemaker, Joris Klingen, Ellen Lindeman, Francien Meester,
Samira Mohabbatdar, Kiran Ramlakhan, Sara Rubingh, Daan Schmitz, Ranu Sewdas,
Frederique van Spijker, Sjors Verhaar, Sara de Wilde, Merel van der Wouden
E-mailadres: lotje.cohen@amsterdam.nl; f.van.spijker@amsterdam.nl;
m.van.der.wouden@amsterdam.nl


Onderzoek & Statistiek - onderzoek.amsterdam.nl

OSVO - verenigingosvo.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten