Artikel

Beschrijvende analyse matching en loting VO 2022

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 december 2022

In opdracht van Stichting Elektronisch Loket Kernprocedure Amsterdam (ELK) onderzocht Dialogic de tevredenheid van ouders/verzorgers (hierna: ouders) en leerlingen met de Amsterdamse centrale loting en matching, een onderdeel van de Amsterdamse Kernprocedure 2022. In de Kernprocedure staan afspraken genoteerd tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in samenspraak met de gemeente Amsterdam over de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. De centrale loting en matching is het proces waarbij leerlingen een lotnummer toegekend krijgen en door een algoritme worden geplaatst op één van de scholen van de vooraf opgestelde voorkeurslijst. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de doelstelling en aanpak van het onderzoek en beschrijven we de onderzoekspopulatie en steekproef.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 14 december 2022, 23 november 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD, onderwijs: Isabelle Schulz, isabelle.schulz@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Auteurs: VU/UvA beschrijvende analyse:

Bas van der Klaauw

Hessel Oosterbeek

 

Auteur Tevredenheidsonderzoek ouders leerlingen:

Dialogic

www. dialogic.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten