Artikel

Monitor Verkeersveiligheid 2021

Gemeenteraad 25 januari 2023

Alle weggebruikers profiteren van een veilige infrastructuur. Daarom is verkeersveiligheid een randvoorwaarde in alle infrastructurele projecten van de gemeente. Leidend hierbij zijn de landelijke richtlijnen ‘Duurzaam Veilig’.

Behandeld in Gemeenteraad 2023, Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022, 17 november 2022

Behandelend ambtenaar: VOR, Sietze Faber, s.faber@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten