Artikel

Programma Bruggen en Kademuren met themabijlage slimmer met minder

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 17 november 2022

Nieuwe fase programma Bruggen en Kademuren. De eerste 6 maanden van 2022 is het aantal
vernieuwingsprojecten waar we buiten aan werken flink toegenomen: 5 kade­ en 2 bruggenprojecten
zijn in uitvoering, waarvan we 2 kades na de zomer opleveren, en 1 brug inmiddels weer in gebruik is.
Dat is een substantiële toename ten opzichte van de afgelopen jaren. Tegelijkertijd neemt het aantal
nieuwe veiligheidsmaatregelen af. Het zwaarte­punt verschuift: van korte termijn ingrijpen vanuit
veiligheid, naar een duurzame lange termijn­ aanpak voor het herstel. Daarbij verbreden we ons repertoire. Naast het tijdelijk versterken van constructies voor een periode van zo’n 10 jaar, of het vernieuwen voor ten minste 100 jaar, bieden niet zichtbare, levensduurverlengende maatregelen
– waarbij wordt uitgegaan van minimaal 30 jaar – een goede tussenweg om de totale opgave over de
tijd te spreiden en de stad bereikbaar te houden.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 17 november 2022

Behandelend ambtenaar: Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl,Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten