Artikel

Halfjaarrapportage 2022 Programma Lightrail

Commissie Ruimtelijke Ordening 8 december 2022

Het Programma Lightrail 2020-2040 levert de Amsterdamse bijdrage aan het onderzoek naar 2
metro-uitbreidingen (doortrekken Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de Ringlijn)
onder de naam Toekomstbestending Mobiliteitssysteem Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp
(MASH). Daarnaast wordt de betrokkenheid bij de IJmeerlijn (ABA: Amsterdam-Bay-Area) ook
steeds sterker. Deze halfjaarlijkse rapportage geeft het gemeentebestuur, de gemeentedirecties en de
strategische partners inzicht in het gevolgde proces en heeft betrekking op de periode 1 januari
2022 tot en met 30 juni 2022.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water,  8 december 2022 en 17 november 2022, Ruimtelijke Ordening 16 november 2022

Behandelend ambtenaar: Bijzondere Projecten, H. Detmar, programmadirecteur - H.Detmar@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten