Artikel

Stap vooruit naar duurzaam bereikbare regio

Gemeenteraad 9 november 2022

De Vervoerregio heeft de ambitie om de regio, nu en in de toekomst, bereikbaar te houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Een economisch sterke regio waarin het voor iedereen veilig en prettig reizen en verblijven is. Daarvoor zetten we in op mobiliteit als middel om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven zoals de bereikbaarheid van nieuwe woningbouw, de leefbaarheid van stedelijke én landelijke gebieden en het welbevinden van de inwoners, werknemers en bezoekers van onze regio. We gaan opzoek naar nieuwe wegen om de plannen uit het ov toekomstbeeld 2040 te realiseren. Om de impact die verkeer en vervoer op het klimaat en de omgeving heeft te verminderen, zorgt de Vervoerregio voor heldere uitgangspunten voor duurzaam ontwikkelen en bouwen. We kijken naar beschikbare groene energie, ontwerpen en bouwen klimaat adaptief en bevorderen gebruik van circulaire materialen. Waar mogelijk faciliteren we andere partners in de realisatie hiervan, door middel van bijvoorbeeld (innovatieve) leningen/investeringen. Daar waar we onze kennis en expertise op de opgaven met (inter)nationale partners kunnen delen doen we dat. Als kennisnetwerk zijn we verbonden in het zoeken naar de oplossingen voor de opgaven die voor ons liggen.

Behandeld in Gemeenteraad 9 november 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten