Artikel

Houtrookbrochure

Gemeenteraad 9 november 2022

BRANDBRIEF: het verbranden van afval in houtkachels, alles branders of
vuurkorven

Behandeld in Gemeenteraad 9 november 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bij verbranding van hout komt ook methaan vrij. Methaan verwarmt de aarde met een factor 25 meer dan CO2. Het is dus een zwaar broeikasgas. Samen met het zwart stof, roet dus, dat zonnewarmte absorbeert, wordt de temperatuur aanzienlijk verhoogd door methaan. Maar als de roetdeeltjes de hogere luchtlagen bereiken, dan kunnen ze terecht komen op de Noordpool. Daar kleurt het de sneeuw donker, waardoor die extra zonnewarmte absorbeert en sneller smelt. Maak de balans wel goed op, voordat de reductie van CO2 door het gebruik van houtkachels wordt geclaimd.

Bron:
www.groningen.milieudefensie.nl

info@houtrook.nl
en: houtrookpuntnl@gmail.com

Aanvullende informatie

Media

Documenten