Artikel

Voortgangsrapportage renovatie Amsterdam Museum

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 24 november 2022

In deze bestuurlijke voortgangsrapportage wordt elk halfjaar ingegaan op de stand van de
renovatie van het Amsterdam Museum locatie Kalverstraat. In 2017 startte de verkenning van de renovatie van de hoofdlocatie van het Amsterdam Museum. Belangrijke uitgangspunten waren: het monument als topstuk van de collectie, 100% welkom oftewel het verbeteren van de toegankelijkheid van het museum, het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid, vergaande verbetering van de logistiek en het museale circuit met ruimte voor collectie, educatie, debat en verbinding.

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 24 en 3 november 2022

Behandelend ambtenaar: EZC, Kunst en Cultuur, Thomas van Swaaij, t.van.swaaij@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten