Artikel

Rapportage Woningbouw 2022 per 30 juni 2022

Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 26 oktober 2022

In november 2018 heeft het vorige college het Woningbouwplan 2018-2025 vastgesteld. Sindsdien
is elk half jaar uitgebreid gerapporteerd over de voortgang van de woningbouwproductie, de
ontwikkelingen van de planvoorraad en de vereveningsruimte in het Vereveningsfonds.
Bij de actualiteit over het middensegment op 18 november 2020 is aan de commissie WB
toegezegd om vanaf 2021 elk kwartaal kort en bondig te rapporteren over de voortgang waarbij de
focus wordt gelegd op middeldure huur en sociale huur corporaties.
Aan het eind van elk kalenderjaar vindt een meer uitgebreide terugkoppeling plaats.
Dit is de tweede kwartaalrapportage woningbouw van 2022

Behandeld in Commissie Woningbouw en Volkshuisvesting 26 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: rond & Ontwikkeling, Frank Bonfrer, f.bonfrer@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten