Artikel

Bijen in dertien Amsterdamse groengebieden

In 2021 heeft EIS Kenniscentrum Insecten 13 groengebieden in Amsterdam onderzocht op wilde bijen. Dit onderzoek is een voortzetting van de onderzoeken in 2019 en 2020, toen respectievelijk 11 en 14 Amsterdamse gebieden onderzocht zijn. In totaal zijn nu in 38 groengebieden in Amsterdam dergelijke inventarisaties uitgevoerd. Deze worden uitgevoerd met vaste routes en telsecties, een vaste onderzoeksduur en min of meer vaste momenten in het jaar. Toekomstige inventarisaties die op dezelfde manier worden uitgevoerd, zullen dus vergelijkbaar zijn met deze ‘nulmetingen’, zodat sprake is van een monitoring. De resultaten uit 2021 worden in deze rapportage besproken. De in 2021 onderzochte gebieden zijn: Amsteldijk, Boechorststraat, Diemerzeedijk, Huis te Vraag en Schinkelzone, Jachthavengebied, Nieuwe Gouw, Rietland Nieuwendam, Schellingwoude, Science Park, Verbindingszone Ringdijk, Vliegenbos, Volgermeerpolder en Zwarte Gouw.

In totaal zijn in 2021 in alle 13 gebieden samen 89 soorten bijen gevonden. Hieronder zijn er 10 die tijdens de onderzoeken in 2019 en 2020 niet gevonden zijn, waarmee het totale aantal soorten in 2019 2021 op 114 komt. Het hoogste aantal soorten van alle onderzoeksjaren is gevonden in het Science Park: 62.

Tekst
Johan van ‘t Bosch & Menno Reemer

Productie
EIS Kenniscentrum Insecten, Leiden

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam

Contactpersoon opdrachtgever
Geert Timmermans, Florinda Nieuwenhuis

Contactpersoon EIS
Menno Reemer

Foto’s voorpagina
Hoofdfoto: Volgermeerpolder, sectie 1, 9 juli 2021 (foto Johan van ‘t Bosch)
Inzet: vrouwtje roodbuikje Andrena ventralis (foto Menno Reemer)

Foto achterkant

Vrouwtje langsprietwespbij Nomada conjungens (foto Menno Reemer)

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten