Artikel

Criminele inmenging in de Amsterdamse amateursport (OS)

Commissie Algemene Zaken 13 oktober 2022

In 2020 is in opdracht van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en
Veiligheid (J&V) een landelijk onderzoek gedaan naar criminele inmenging binnen de
amateursport omdat de omvang van ondermijning in de amateursport nog onvoldoende in beeld
was.1 Het landelijke rapport bevatte aanknopingspunten om lokaal verder onderzoek te doen
naar dit fenomeen. In het initiatiefvoorstel Amsterdamse aanpak sportondermijning is daarom
onder meer voorgesteld om de sportondermijning in Amsterdam in beeld te brengen.2 Hierbij is
gevraagd aan te sluiten bij het landelijke onderzoek en aandacht te besteden aan clubs die
plotseling stijgen in het klassement. Het programma De Weerbare Stad van de gemeente
Amsterdam heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) gevraagd om dit Amsterdamse
onderzoek uit te voeren.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 13 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: OOV/AAO, Carla Gonzalez, c.gonzalez@amsterdam.nl, S&B, Fred Coesel,
f.coesel@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

In opdracht van: Programma De Weerbare Stad
Auteurs: Sara de Wilde, Sara Rubingh, Anne Huijzer, Nathalie Hesseling

E
-mailadressen: s.wilde@amsterdam.nl, s.rubingh@amsterdam.nl , a.huijzer@amsterdam.nl, nathalie.bosman@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten