Artikel

Integrale behandeling gezinsleden huiselijk geweld

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 23 november 2022

Het is een enorme opgave om een vernieuwende methodiek te ontwikkelen voor gezinnen die te maken hebben met jarenlange ernstige onveiligheid, een methodiek die systeemgericht is en ook integraal doordat in één team verschillende organisaties samenwerken. Het Switch-team is, samen met de
organisaties waar de mensen werkzaam zijn, deze uitdaging aangegaan. In de afgelopen jaren is de Switch-methodiek ontwikkeld en vastgelegd in het werkdocument Programma Integrale Behandeling Huiselijk Geweld. Methodiek voor het doorbreken van structurele geweldspatronen in gezinnen. De methodiek is nog in ontwikkeling. Het onderzoek waarvan in dit rapport de resultaten staan beschreven, is bedoeld om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van de methodiek. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis en de gemeente Amsterdam.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding  23 november 2022, 2 november 2022, 12 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: OJZD, Stan Diederen, s.diederen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Opdrachtgever Switch: Altra, BRight, Blijf Groep en De Waag.
Auteurs Mr. dr. K.D. Lünnemann
M.K.M. Lünnemann, MSc
Met medewerking van R. Schonewille
Y. Dusault, Msc
A. lemmens, Msc
© Verwey-Jonker Instituut

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten