Artikel

Evaluatie Kansenaanpak PO/VO Amsterdam schooljaar 2020-2021

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 23 november 2022

Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het tegengaan van kansenongelijkheid is een
prioriteit van het college. De Kansenaanpak Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO)
zijn belangrijke pijlers van de inzet op kansengelijkheid in het onderwijs.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding  23 november en 12 oktober 2022

Behandelend ambtenaar: Aynur Tamay, a.tamay@amsterdam.nl; Anne Gosenshuis, a.gosenshuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten